Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je údržba a rozvoj nejen obce Jevany, nýbrž i jejího nejbližšího okolí:

  • Ochrana a údržba krajiny, sídel a jejich hodnot v obci Jevany a okolí,

  • Ochrana životního prostředí a údržba zeleně v obci Jevany a okolí,

  • Rozvoj a propagace turistického ruchu v obci Jevany, podpora kulturního vyžití občanů,

  • Příprava informačních a metodických materiálů a turistických značek,

  • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji obce Jevany a jejím okolí,

  • Internetová prezentace obce Jevany a okolí na našich webových serverech www.jevany.cz a www.jevany.eu,

  • Poradenská činnost,

  • Obecně prospěšné služby budou poskytovány občanům obce, příp. Dalším zájemcům z řad veřejnosti, za stejných podmínek a bezplatně, v souladu s právními předpisy ČR.