Svoz veškerého odpadu zajisťuje firma FCC Česká republika, s.r.o.

IČ: 45809712
Politických vězňů 1233
251 01 Říčany
Telefon: (+420) 323 601 617

Svozový den netříděného odpadu (TKO) každou středu brzy ráno.

Svoz měsíčních známek (TKO) bude probíhat vždy každou poslední středu v měsíci.

Svoz tříděného odpadu v roce 2020:

Datum    
9.1.2020 (čtvrtek) PLAST   žlutý
21.1.2020 (úterý) PAPÍR   modrý
3.2.2020 (pondělí) PLAST   žlutý
5.3.2020 (čtvrtek) PLAST   žlutý
7.4.2020 (úterý) PLAST   žlutý
16.4.2020 (čtvrtek) SKLO   zelený
5.5.2020 (úterý) PLAST   žlutý
21.5.2020 (čtvrtek) NEBEZPEČNÝ ODPAD  

neplní se do obvyklých pytlů, sběr ve dvoře OÚ

2.6.2020 (úterý) PLAST   žlutý
19.6.2020 (pátek) PNEU  

pouze osobní pneu bez disků,sběr ve dvoře OÚ

7.7.2020 (úterý) PLAST   žlutý
17.7.2020 (pátek) SKLO   zelený
6.8.2020 (čtvrtek) PLAST   žlutý
17.8.2020 (pondělí) PAPÍR   modrý
3.9.2020 (čtvrtek) PLAST   žlutý
15.9.2020 (úterý) NEBEZPEČNÝ ODPAD  

neplní se do obvyklých pytlů, sběr ve dvoře OÚ

1.10.2020 (čtvrtek) PLAST   žlutý
5.10.2020 (čtvrtek) PAPÍR   modrý
20.10.2020 (úterý) SKLO   zelený
3.11.2020 (úterý) PLAST   žlutý
16.11.2020 (pondělí) SKLO   zelený
8.12.2020 (úterý) PLAST   žlutý
     
     
     

Druh odpadu

Barva pytle

Všechny svozy

PLAST

žlutá 9.1. + 3.2. + 5.3. + 7.4. + 5.5. + 2.6. + 7.7. + 6.8. + 3.9. + 1.10. + 3.11. + 8.12.

PAPÍR

modrá 21.1. + 17.8. + 15.10.

SKLO

zelená 16.4. + 17.7. + 20.10. + 16.11.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

neplní se do obvyklých pytlů 21.5. + 15.9.

KOV

neplní se do obvyklých pytlů černá nádoba 240l na dvoře OÚ

PNEU

pouze osobní pneu bez disků 19.6. na dvoře OÚ

 

Biologický odpad: 

Svoz biologického odpapadu zajišťuje A.S.A., spol. s.r.o. ve speciálních hnědých nádobách na bioodpad. Na dvoře OÚ je možné ukládat biologický odpad do určených konteinerů vždy poslední patek (15:00-19:00 hod) a sobotu (8:00-12:00 hod) v měsíci.

Elektroodpad:

Na dvoře obecního úřadu byl instalován konteiner na drobný elektroodpad. Drobný elektroodpad můžete vkládat v době úředních hodin: pondělí 7:30-17:00 a středa 7:30-17:00 hodin.

Kompostárna Struhařov:

Naleznete na adrese Ondřejovská 287, tel.: 730 150 466, 778 007 742, e-mail: ts@struharov.cz. Do kompostárny Struhařov mohou odvážet biologický odpad všichni občané z Jevan. Chataři a ostatní, kteří nemají trvalý pobyt v obci, mohou zažádat o kartičku na OÚ která jim vkládání bioodpadu umožní.

Kompostárna nově nabízí službu svozu biodpadu z Vaší zahrady. Svoz zajišťují TS Struhařov. Kontakt pro objednání svozu: svoz@struharov.cz. Více informací o nabízené službe zde.

Provozní doba kompostárny  od 1.3. - do 30.4.

Úterý:        8:00-12:00 a 13:00-18:00

Čtvrtek:     8:00-12:00           

Sobota:     8:00-12:00            

Provozní doba kompostárny od 1.5. do 30.11.

Pondělí: 8:00-12:00 a 12:30-16:30   

Úterý:    12:30-16:30

Čtvrtek: 8:00-12:00 a 12:30-16:30

Pátek:    12:30-17:30

Neděle:    14:00-18:00

Do kompostárny lze vozit: odpady ze zahrad (tráva, listí, větve, kůra, piliny), biologicky rozložitelý odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce), odpady z lesnictví. Do kompostárny nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, tuky, odpady z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady, zemina, pařezy, kořeny, hnůj.

Sběrné nádoby na tříděný odpad:

Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny: 

  • na dvoře Obecního úřadu v Jevanech, Černokostelecká 49 (plast, papír, sklo, kov, textil a bioodpad)
  • u bytového domu č.p. 210, Jevany-Bohumil (plast, sklo, papír)
  • na rohu ulice Penčické a Rekreační (plast, papír, skol)
  • ulice Lesní (Chaťák), (plast, panír, sklo)

Svoz papíru, skla a plastů případně zbytkového odpadu bude prováděn pouze v barevných pytlích A.S.A. dodaných přes obecní úřad. Svoz nebezpečného odpadu bude prováděn nejpozději do předchozího dne termínu, určenému ke svozu, pouze ve sběrném dvoře Obecního úřadu v Jevanech – dvůr u obecního úřadu je uzamčen, klíče jsou k dispozici během pracovní doby v kanceláři úřadu. Svoz separačních pytlů probíhá od ranních hodin, pytle musí být připraveny na 6. hodinu ranní. Přetížené pytle nebudou odvezeny – max hmotnost – 20 kg. Separační i komunální pytle musí být pevně zavázány!!!

Plast (žlutý kontejner) - PET lahve, nápojové kartony (Tetrapacky) obalové a duté plasty, strečová folie, jiné měkčené plasty, neberou se – nárazníky, znečištěné plasty.

Papír (modrý kontejner) – lepenka, noviny, časopisy, karton, papírové obaly, sešity, balící papír, knihy bez vazby, spisy

Sklo (zelený kontejner)– zavařovací sklenice, láhve od lihovin, okenní sklo, skleničky, laboratorní sklo neznečištěné, nebere se – autoskla, drátěné sklo, znečištěné barvou, olejem apod.

Kov (černý kontejner)– železné, litinové, hliníkové nebo měděné předměty neznečištěné olejem, elektromotory, pračky. Autovrak pouze po předchozí dohodě a s vlastní nakládkou. Ne – bojlery.

Nebezpečný odpad (označený kontejner)- rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, motorové oleje, barvy, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, léky, baterie a akumulátory. Ne – eternit. Zpětný odběr elektrozařízení - lednice, televize, jiné elektro. Ne – bojlery, lednice a mrazáky nad 45 kg, nekompletní či rozbité.

Pneu – pouze osobní a bez disků, s diskem a nákladní pouze po předchozí dohodě.