Svoz veškerého odpadu zajisťuje firma FCC Česká republika, s.r.o.

IČ: 45809712
Politických vězňů 1233
251 01 Říčany
Telefon: (+420) 323 601 617

Svozový den netříděného odpadu (TKO) každou středu brzy ráno.

Svoz měsíčních známek (TKO) bude probíhat vždy každou poslední středu v měsíci.

Biologický odpad: 

Svoz biologického odpapadu zajišťuje FCC Česká republika s.r.o. ve speciálních hnědých nádobách na bioodpad. Na dvoře OÚ je možné ukládat biologický odpad do určených konteinerů vždy poslední patek (15:00-19:00 hod) a sobotu (8:00-12:00 hod) v měsíci.

Elektroodpad:

Na dvoře obecního úřadu byl instalován konteiner na drobný elektroodpad. Drobný elektroodpad můžete vkládat v době úředních hodin: obvykle v pondělí 7:30-17:00 a středa 7:30-17:00 hodin.

Kompostárna Struhařov:

Naleznete na adrese Ondřejovská 287, tel.: 730 150 466, 778 007 742, e-mail: ts@struharov.cz. Do kompostárny Struhařov mohou odvážet biologický odpad všichni občané z Jevan. Chataři a ostatní, kteří nemají trvalý pobyt v obci, mohou zažádat o kartičku na OÚ která jim vkládání bioodpadu umožní.

Kompostárna nově nabízí službu svozu biodpadu z Vaší zahrady. Svoz zajišťují TS Struhařov. Kontakt pro objednání svozu: svoz@struharov.cz. Více informací o nabízené službe zde.

Provozní doba kompostárny  od 1.3. - do 30.4.

Úterý:        8:00-12:00 a 13:00-18:00

Čtvrtek:     8:00-12:00           

Sobota:     8:00-12:00            

Provozní doba kompostárny od 1.5. do 30.11.

Pondělí: 8:00-12:00 a 12:30-16:30   

Úterý:    12:30-16:30

Čtvrtek: 8:00-12:00 a 12:30-16:30

Pátek:    12:30-17:30

Neděle:    14:00-18:00

Do kompostárny lze vozit: odpady ze zahrad (tráva, listí, větve, kůra, piliny), biologicky rozložitelý odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce), odpady z lesnictví. Do kompostárny nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, tuky, odpady z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady, zemina, pařezy, kořeny, hnůj.

Sběrné nádoby na tříděný odpad:

Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny: 

  • na dvoře Obecního úřadu v Jevanech, Černokostelecká 49 (plast, papír, sklo, kov, textil a bioodpad)
  • u bytového domu č.p. 210, Jevany-Bohumil (plast, sklo, papír)
  • na rohu ulice Penčické a Rekreační (plast, papír, skol)
  • ulice Lesní (Chaťák), (plast, panír, sklo)

Svoz papíru, skla a plastů případně zbytkového odpadu bude prováděn pouze v barevných pytlích A.S.A. dodaných přes obecní úřad. Svoz nebezpečného odpadu bude prováděn nejpozději do předchozího dne termínu, určenému ke svozu, pouze ve sběrném dvoře Obecního úřadu v Jevanech – dvůr u obecního úřadu je uzamčen, klíče jsou k dispozici během pracovní doby v kanceláři úřadu. Svoz separačních pytlů probíhá od ranních hodin, pytle musí být připraveny na 6. hodinu ranní. Přetížené pytle nebudou odvezeny – max hmotnost – 20 kg. Separační i komunální pytle musí být pevně zavázány!!!

Plast (žlutý kontejner) - PET lahve, nápojové kartony (Tetrapacky) obalové a duté plasty, strečová folie, jiné měkčené plasty, neberou se – nárazníky, znečištěné plasty.

Papír (modrý kontejner) – lepenka, noviny, časopisy, karton, papírové obaly, sešity, balící papír, knihy bez vazby, spisy

Sklo (zelený kontejner)– zavařovací sklenice, láhve od lihovin, okenní sklo, skleničky, laboratorní sklo neznečištěné, nebere se – autoskla, drátěné sklo, znečištěné barvou, olejem apod.

Kov (černý kontejner)– železné, litinové, hliníkové nebo měděné předměty neznečištěné olejem, elektromotory, pračky. Autovrak pouze po předchozí dohodě a s vlastní nakládkou. Ne – bojlery.

Nebezpečný odpad (označený kontejner)- rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, motorové oleje, barvy, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, léky, baterie a akumulátory. Ne – eternit. Zpětný odběr elektrozařízení - lednice, televize, jiné elektro. Ne – bojlery, lednice a mrazáky nad 45 kg, nekompletní či rozbité.

Pneu – pouze osobní a bez disků, s diskem a nákladní pouze po předchozí dohodě.