2020 : Lavička v ulici Lesní

2018 : Úklid hráze rybníka Ján

2018 : Úklid u rybníka Ján

2016 : Lavička a držák na kola u památného stromu, rybník Ján

2016 : Lavička, levý břeh Švejcaru

2016 : Lavička, hráz Jána

2016 : Lavičky, hráz Švejcaru

2016 : Lavičky, pravý břeh Švejcaru

2016 : Úklid hráze rybníka Ján

2016 : Úklid hráze rybníka Ján

2016 : Úklid hráze rybníka Ján

Úklid přepadu rybníka Ján

2016 :Úklid autobusové zastávky Jevany Spojovací

2016 : Úklid autobusové zastávky Jevany Spojovací

2016 : Úklid ulice Pod schody

2016 : Úklid ulice Pod schody

2016 : Úklid ulice Pražská

2016 : Úklid ulice Spojovací

2016 : Úklid ulice Spojovací

2015 : Zafinancování nového štěrkového chodníku na hrázi Švejcaru

2015 : Umístění osázených betonových květináčů na autobusové zastávce Jevany, Spojovací

2016 : Oživení vstupu do rybníka Švejcar

2016 : Prosvětlení pravého břehu rybníka Švejcar

2016 : Prosvětlení pravého břehu rybníka Švejcar

2016 : Úklid a sekání hráze rybníka Švejcar

2016 : Úklid a sekání hráze rybníka Švejcar

2014 : Vysazení památného stromu na hrázi rybníka Ján

2014 : Umístění kamene a popisku u památného stromu

2013 : Každoroční čištění a sekání části obce Jevany (ulice V Zátiší, část ulice Pražské)

2013 : Ulice V Zátiší, po sekáním příkopu

2013 : Ulice V Zátiší před sekáním

2013 : Zatáčka ul. Pražská/ V Zátiší po vysekání příkopu

2013 : Ulice Pražská po vysekání příkopů

2010 : Ulice Pražská před vysekáním

2013 : Ulice Pražská před vysekáním

2010 : Úklid čistícím strojem

2010 : Úklid čistícím strojem

2010 : Úklid čistícím strojem

2010 : Úklid čitícím strojem

2010 : Úklid čitícím strojem

2010 : Úklid hráze rybníka Ján a ulice Lesní

2010 : Úklid hráze rybníka Ján

2010 : Úklid ulice Lesní

2010 : Nové lavičky u Jána, u Švejcaru, v ulici V Zátiší, Lesní, U Vodárny

2010 : Nová lavička u Jána

2010 : Nová lavička u Jána

2010 : Nová lavička u Jána

2010 : Nová lavička v ulicic Lesní

2010 : Nová lavička v ulici U Vodárny

2010 : Nová lavička v ulici v Zátiší

2010 : Kompletní renovace schodů (opětovné sesazení, očištění)

2008 : Výroba laviček

2007 : Vodárna u rybníka Jan

2007 : Vodárna u rybníka Jan (před úklidem)

2007 : Vodárna u rybníka Jan (po úklidu)

2007 : Vodárna u rybníka Jan (před úklidem)

2007 : Vodárna u rybníka Jan (před úklidem)

2007 : Úklid ulice Pražská - část Dubina-střed

2007 : Úklid ulice Pražská - část Dubina-střed (před úklidem)

2007 : Úklid ulice Pražská - část Dubina-střed (po úklidu)

2007 : Úklid ulice Pražská - část Dubina-střed (po úklidu)

2007 : Úklid ulice Pražská - část Dubina-střed (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (po úklidu)

2007 : Úklid ulice U Vodárny (před úklidem)

2007 : Úklid ulice Spojovací

2007 : Úklid ulice Spojovací (před úklidem)

2007 : Úklid ulice Spojovací (po úklidu)

2007 : Úklid ulice Spojovací (před úklidem)

2007 : Úklid rozcestí ulic Lesní - U Vodárny

2007 : Úklid rozcestí ulic Lesní - U vodárny (před úklidem)

2006 : Výpusť rybníka Jan

2006 : Výpusť rybníka Jan (před úklidem)

2006 : Výpusť rybníka Jan (před úklidem)

2006 : Výpusť rybníka Jan (po úklidu)

2006 : Úklid ulice Pražská - část Dubina

2006 : Úklid ulice Pražská - část Dubina (při úklidu)

2006 : Úklid ulice Pražská - část Dubina (po úklidu)

2006 : Úklid ulice Pražská - část Dubina (po úklidu)

2005 : Úklid ulice Na schodech

2005 : Úklid ulice Na schodech (při úklidu)

2005 : Úklid ulice Na schodech (před úklidem)

2005 : Úklid ulice Na schodech (před úklidem)

2005 : Úklid ulice Na schodech (před úklidem)

2005 : Úklid rozcestí ulic Pražská - V Zátiší

2005 : Úklid rozcestí ulic Pražská - V Zátiší (při úklidu)

2005 : Úklid pláže rybníka Jan

2005 : Úklid pláže rybníka Jan (po úklidu)

2005 : Úklid pláže rybníka Jan (po úklidu)

2005 : Úklid pláže rybníka Jan (při úklidu)

2005 : Úklid hráze rybníka Jan

2005 : Úklid hráze rybníka Jan (před úklidem)

2005 : Úklid hráze rybníka Jan (před úklidem)