Jevanský Czech POINT

Czech POINT je služba, která občanům přináší přístup k ověřeným dokladům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Můžete získat ověřeně výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registrů řidičů (body) či insolvelčního rejstříku. Můžete si nechat ověřit listiny a podpisy nebo získat služby související se zavedením datových schránek. Czech POINT se nachází v budouvě Obecního úřadu, ul. Černokostelecká 49. Provoz Czech POINTu v úřední dny (pondělí a středa) od 7,00 do 15,00 hodin.

Školka okrasných dřevin

Okrasná školka lesních dřevin Školního lesního podniku funguje ve dvou režimech:

Maloobchodní prodejna LETNÍ PROVOZ od 1.dubna do 31.října má tuto otevírací dobu : pondělí až pátek 8.00-17.00sobota 9.00-12.00, neděle zavřeno. ZIMNÍ PROVOZ od 1.listopadu do 31.března má otevírací dobu: pondělí až pátek 8.00-15.00, sobota a neděle zavřeno.

Den otevřených dveří 12.-13.5.2017.

Podlipansko o.p.s. : hlavní cíle

Podlipansko o.p.s. (obecně prospěšná společnost) je MAS  (Místní Akční Skupina) , která vznikla za účelem zlepšení kvality života v tomto regionu. Jejím hlavním cílem je shromažďování a vyhodnocování projektů v rámci všech obcí tak, aby se následně daly podpořit finančními prostředky z různých evropských programů či fondů. Funkci MAS v regionu lze mimo jiné přirovnat ke grantové agentuře.  Obec Jevany je partnerem Podlipanska o.p.s..

Podlipansko o.p.s. : turistika a volný čas

Podlipansko nabízí významnou historii, pestrou škálu dochovaných památek, krásnou přírodu a především živou současnost. Podlipansko se rozkládá ve Středočeském kraji v částech okresů Kolín, Nymburk a Praha-východ. Zahrnuje území 42 obcí, 4 měst, 1 městyse a je typickou venkovskou oblastí, odedávna bohatě zemědělsky využívanou.
Jedná se o jakýsi „most" mezi Polabím a Posázavím. Podívejte se zde na možnosti turistiky.