Jevanská infolinka

Jevanská infolinka je SMS služba OÚ Jevany. Cílem této služby je poskytování aktuálních informací o dění v obci formou SMS zpráv. Číslo Jevanské infolinky je 778066070.  S ohledem na nová GDPR pravidla se musíte zaregistrovat pomocí přiloženého souboru, který vyplníte a odešlete na OÚ Jevany předepsaným způsobem. OÚ Vaše mobilní telefonní číslo do systému zapojí.

Jaké zprávy jsou prostřednictvím Jevanské linky rozesílány: Pořádání kulturních, sportovních akcí a koncertů, výstav atd. Jevanská infolinka bude sloužit k předávání důležitých zpráv OÚ Jevany, o svozech tříděného odpadu, dozvíte se o nalezení či ztrátě domácích mazlíčků, apod.Oznámení a zprávy budou korigovány, aby nebyl Váš telefon zahlcen nepřiměřeným množstvím informací.

Registrace k odběru SMS informací je ZDARMA. Za registrační nebo oznamovací SMS platíte cenu podle Vašeho tarifu. 

 

Souhlas_infolinka_2018_07_16.docx

Jevanský Czech Point

Czech POINT je služba, která občanům přináší přístup k ověřeným dokladům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Můžete získat ověřeně výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registrů řidičů (body) či insolvelčního rejstříku. Můžete si nechat ověřit listiny a podpisy nebo získat služby související se zavedením datových schránek. Czech POINT se nachází v budouvě Obecního úřadu, ul. Černokostelecká 49. Provoz Czech POINTu v úřední dny (pondělí a středa) od 7:30 do 17:00.

Mateřská školka Jevany

Více informací a aktualit o mateřské škole naleznete na www.jevany.cz/ms  nebo přímo webových stránkách mateřské školy www.msjevany.

 

 

 

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi, náš skanzen

Muzeum lidových staveb v Kouřimi, námi nazývaný spíše skanzen je kulturní památkou České republiky. Jedná se o muzeum v přírodě, shromažďující základní regionální typy lidové architektury z oblasti Čech a prezentující sociální i výtvarnou mnohotvarost a bohatost venkovského stavitelství.

Pestrý program, který pro nás organizují opravdoví nadšenci, naleznete zde v sekci pro návštěvníky.

Otevírací dobu , vstupné a jiné informace naleznete zde.