Zápis do Mateřské školky pro rok 2014/2015

Zápis do Mateřské školy Jevany s docházkou pro školního rok 2014/2015 se uskuteční v pondělí 28. dubna 2014 od 13:30 do 16:00 přímo v budově MŠ Jevany, Sportovní ulice 385. K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí (ke stáhnutí níže), rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Formulář žádosti o přijetí lze též vyzvednout osobně v MŠ dne 17.4.2014 v čase 15:00-16:30.

Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy. Zápis proběhne v souladu s ustanovením Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v souladu s kritérii ředitelky školy pro zápis dětí do MŠ zveřejněném na vývěsce školy, obecního úřadu a na těchto webových stránkách. 

 

žádost o přijetí do MŠ.xlsx | kriteria pro přijímání dětí.doc | zápis do MŠ.doc

Mateřská školka Jevany

Jídelníček Mateřské školy Jevany na aktuální období naleznete zde .

Podívejte se též na nejbližší akce mateřské školy , které pro Vaše děti připravily učitelky.

 

 

 

 

Nejbližší svoz tříděného odpadu v Jevanech

Nejbližším termínem pro svoz tříděného odpadu je 18. dubna (pátek), kdy se sváží SKLO (zelené pytle).

Kompletní rozpis svozů tříděného odpadu včetně pravidel pro třídění a nakládku naleznete zde.

Netříděný komunální odpad se z popelnic sváží každou středu brzo ráno.

Občanské sdružení TUDY Z NUDY - informace o sdružení a jeho program

Naše jevanské občanské sdružení TUDY Z NUDY sídlí na adrese Pražská 220, Jevany. Více informací naleznete na www.tudyznudy.eu. Základními tezemi sdružení "TUDY Z NUDY" je : organizovat či podílet se na volnočasových aktivitách pro občany Jevan a dále i obcí okolních umožnit širokou informovanost v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání se, sportu a kultury podporovat vztah k přírodě a ekologii       Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. publikační činnost pro informační potřebu a jištění a úprava dostupných prostorů pro volnočasové aktivity vznik rodičovského centra péče o potřebné a sociálně slabé občany.