Vycházka po vodních dílech na Jevanském potoce

 

Občanské sdružení ŽIVOT V HRADCI A OKOLÍ organizuje další z vycházek po vodních dílech na Jevanském potoce. Vycházku zahájí přednáška v multifinkčním centru na Skalickém náměstí, trasa pak povede k mlýnům Nouzov, Hrušov a Propast. 

Kdy? 2.5.2015 ve 12.30

Kde? Sraz je v multifunkčním centru ve Stříbrné Skalici.

Nejbližší svoz tříděného odpadu v Jevanech

Nejbližším termínem pro svoz tříděného odpadu je 7. dubna (úterý), kdy se sváží PLAST (žluté pytle).

Kompletní rozpis svozů tříděného odpadu včetně pravidel pro třídění a nakládku naleznete zde. Netříděný komunální odpad se z popelnic sváží každou středu brzo ráno.

Občanské sdružení TUDY Z NUDY - informace o sdružení a jeho program

Naše jevanské občanské sdružení TUDY Z NUDY sídlí na adrese Pražská 220, Jevany. Více informací naleznete na www.tudyznudy.eu. Základními tezemi sdružení "TUDY Z NUDY" je : organizovat či podílet se na volnočasových aktivitách pro občany Jevan a dále i obcí okolních umožnit širokou informovanost v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání se, sportu a kultury podporovat vztah k přírodě a ekologii       Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. publikační činnost pro informační potřebu a jištění a úprava dostupných prostorů pro volnočasové aktivity vznik rodičovského centra péče o potřebné a sociálně slabé občany.

Mateřská školka Jevany

Mateřská škola Jevany spustila své vlastní webové stránky www.msjevany.cz. Naleznete zde informace, které jste dosud hledali na našich stránkách: akce mateřské školy, jídelníček a spustu jiných podrobností.