Konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

  Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, volby se uskuteční v pátek 20.října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Černokostelecká 49 (budouva OÚ Jevany). Volič se musí prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, případně cestovním, služebním, diplomatickým pasem.

Nejbližší svoz tříděného odpadu v Jevanech

Nejbližším termínem pro svoz tříděného odpadu je 3. listopadu (pátek), kdy se sváží PLAST (žlutý pytel)

Kompletní rozpis svozů tříděného odpadu včetně pravidel pro třídění a nakládku naleznete zde. Netříděný komunální odpad se z popelnic sváží každou středu brzo ráno.

 Svoz separovaného odpadu

Prodej kaprů pod hrází Jevanského rybníka

Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy informuje o PRODEJI RYB Z VÝLOVU ve středu 18.10.2017 pod hrází Jevanského rybníka od 9,00 hodin. V sobotu 4.11.2017 prodej ryb na hrázi Vyžlovského rybníka od 9,00 hodin.

Oznámení o konání loveckých akcí v sezóně 2017/2018

Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy oznamuje, že v níže uvedených dnech budou probíhat společné lovecké akce (naháňky) v honitbě Bohumile a Radlice, které mají za úkol snížit početní stavy černé zvěře. Lovecké akce též sledují snižování možných škod, jak na obecním, tak i na soukromém majetku občanů. 

Termíny konání loveckých akcí:

13.11.2017 (pondělí), 2.-3.12.2017 (sobota+neděle), 7.12.2017 (čtvrtek), 14.12.2017 (čtvrtek), 28.12.2017(čtvrtek), 4.1.2018 (čtvrtek), 11.1.2018 (čtvrtek), 18.1.2017 (čtvrtek).

Lovecká akce začíná ve výše uvedených dnech vždy od 8.00 do 15.00 hodin.